Projektujemy raporty drukowane i PDF

Powierz nam opracowanie graficzne Twojego raportu, a treść, w której stworzenie włożyłeś tyle wysiłku, zyska atrakcyjną oprawę.

Specjalizujemy się w opracowaniu graficznym, składzie i przygotowaniu do druku (lub publikacji elektronicznej):

  • raportów rocznych,
  • raportów z badań,
  • raportów CSR,
  • raportów środowiskowych,
  • raportów marketingowych,
  • whitepaperów,
  • case study.

Lubimy pracować z wykresami, schematami i tabelami. Możemy zająć się całym procesem, począwszy od opracowania koncepcji kreatywnej aż po skład dtp, bądź kontynuować już istniejącą serię graficzną, korzystając z już opracowanego layoutu.

Skład newsletterów pdf

Podejmujemy się również obsługi graficznej procesu przygotowania newsletterów elektronicznych, rozsyłanych do odbiorców w postaci plików pdf / jpg. Gwarantujemy terminową pracę zgodną z ustalonym harmonogramem działań.

Jaka może być docelowa forma Twojego raportu?

Projekt okładki raportu PDF

Raport elektroniczny (PDF)

Raport PDF jest najwygodniejszy do dystrybucji elektronicznej – można zamieścić go na stronie www bądź przesłać mailem.

Uzupełnieniem wersji PDF raportu jest jego wersja w formie flipbooka – animowanej przeglądarki dostępnej z poziomu strony www.

Razem z gotową publikacją otrzymasz od nas jej wizualizację 3D, by publikacja raportu na stronie www, landing page’u czy wykorzystanie w kampanii mailingowej było możliwe od zaraz.

Projekt okładki raportu drukowanego

Raport drukowany + raport PDF

To typowe rozwiązanie w zakresie produkcji raportów, które funkcjonują nie tylko w świecie wirtualnym.

Zajmiemy się całym procesem: od kreacji, przez skład, po druk gotowej publikacji. Możemy przygotować raport w miękkiej lub twardej oprawie, spięty spiralą, zszyty zszywkami – to zależy od Twoich potrzeb.

Dzięki technice druku cyfrowego profesjonalny druk w rozsądnej cenie jest możliwy już od 1 egzemplarza, niezależnie od liczby stron i kolorystyki.

Najpopularniejsze rodzaje raportów:

Raport – narzędzie marketingowe

Raport, whitepaper – to ceniona obecnie forma przekazywania informacji potencjalnym kontrahentom, bazująca na dzieleniu się wiedzą. Firma publikująca taki raport staje się ekspertem w danej dziedzinie, co przekłada się na jej postrzeganie na rynku, ułatwiając pozyskanie bądź utrzymanie klientów.

Przy projektowaniu raportów marketingowych zwracamy szczególna uwagę na czytelność ekspozycji brandu wydawcy, a także na jego spójność z założeniami komunikacji klienta.

Raport informacyjny

Raport CSR, raport środowiskowy czy raporty okresowe to popularny sposób na przekazanie interesariuszom informacji dotyczących wybranego aspektu działalności firmy. Są istotnym elementem komunikacji zewnętrznej spółek, a od ich odbioru niejednokrotnie zależą decyzje inwestorów.

Raporty informacyjne projektowane przez pracownię CleverMinds na pierwszym miejscu stawiają warstwę informacyjną, której towarzyszy nowoczesny, lekki układ graficzny.

Raport z badań

Badania naukowe przynoszą duże ilości danych i zestawień, które omówione i zinterpretowane tworzą raport, nieraz bardzo obszerny.

Mamy doświadczenie w opracowywaniu graficznym publikacji naukowych, znamy też zasady ich tworzenia – powierzając nam opracowanie graficzne Państwa raportu z badań otrzymacie Państwo profesjonalną, dobrze wyglądającą publikację spełniającą standardy świata naukowego.

Raport z badań naukowych w trzech odsłonach: case study

Projekt okładki raportu PDF

Na zlecenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zajęliśmy się obsługą graficzną i wydawniczą raportu z badań dotyczących wielopoziomowego zarządzania kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę na przykładzie działań w województwie lubelskim (PL) i obwodzie wołyńskim (UA).

Publikacja składa się z trzech części. Główna zawiera m.in. opis metodologii, a części krajowe – szczegółowe opisy działań na terenie Polski i Ukrainy. 

Przy opracowaniu koncepcji graficznej okładki wykorzystaliśmy zbiór kół różnej wielkości, utrzymanych w brawach obu krajów, które wzajemnie się przenikają. Obrazuje to migrację ludności z Ukrainy do Polski, a także zaangażowanie Polaków w dostarczanie pomocy na Ukrainie. 

Projekt okładki raportu z badań - wersja elektroniczna (PDF)

Naszym zadaniem była obsługa wydawnicza (nadanie numerów ISBN) oraz graficzna publikacji. Opracowaliśmy spójną dla trzech części koncepcję graficzną, wykonaliśmy skład, nanieśliśmy korekty. Po naszej stronie było opracowanie mapy wizualizującej opisywane regiony, tabel oraz przygotowanie do dystrybucji elektronicznej.

Skład raportu z badań - publikacja elektroniczna z ISBN (w formie PDF)

Raporty z badań ukazały się w języku angielskim w formie plików PDF dostępnych do pobrania ze strony internetowej UMCS.

Skład raportu z badań - publikacja elektroniczna z ISBN (w formie PDF)