Publikacje elektroniczne: flipbooki niezależne od zewnętrznych dostawców

Flipbook to dostępna z poziomu przeglądarki WWW publikacja umożliwiająca wyświetlanie tradycyjnego PDF-a w formie przypominającej tradycyjną książkę. Można przerzucać strony, powiększać fragmenty, a elementy klikalne w PDF-ie zachowują tę funkcjonalność.

Projektowane i składane przez nas czasopisma, raporty i katalogi możemy skonwertować na postać flipbooka, by były dostępne on-line.

Przewagą naszych flipbooków nad rozwiązaniami oferowanymi przez popularne platformy, jak ISSUU, jest całkowita niezależność od zewnętrznych usługodawców. Klient otrzymuje zestaw plików, który po wgraniu na dowolny serwer www umożliwia odtworzenie flipbooka w dowolnej przeglądarce www obsługującej HTML5 – także offline.